You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Hornsby Michael profesor uczelni
  • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- członek/członkini
  • Czasopismo Studia Celtica Posnaniesia- Redaktor
  • Kierownik Pracowni Studiów Celtyckich
  • Koordynator kierunku - Filologia angielsko-celtycka
  • Zespół projekt TEAM- członek/członkini