You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Hornsby Michael profesor uczelni
  • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
  • Czasopismo Studia Celtica Posnaniesia- Redaktor
  • Kierownik Pracowni Studiów Celtyckich
  • Koordynator specjalizacji - Specjalizacja celtycka
  • Kurator Pracowni Studiów Celtyckich
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini