You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Gąsiorowski Piotr profesor uczelni
  • Ekspert Szkoły ds. ewaluacji działalności naukowej
  • Kierownik Zakładu Języków Starogermańskich
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Senat- członek
  • Zespół ds. Bibliografii Pracowników- członek Zespołu
  • Zespół ds. Nagród- członek
  • Zespól ds. monitorowania publikacji SNJL