You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Gąsiorowski Piotr profesor uczelni
  • Ekspert Szkoły ds. ewaluacji działalności naukowej
  • Kierownik Zakładu Języków Starogermańskich
  • Podkomisja Rekrutacyjna na wyjazdy pracowników Wydziału Anglistyki w ramach programu Erasmus+ STA i STT - członek/członkini
  • Koordynator Współpracy z Bazą Wiedzy UAM
  • Prodziekan ds. Nauki i ewaluacji naukowej
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej UAM- członek/członkini
  • Zespól ds. monitorowania stanu publikacji naukowych pracowników SNJL - członek/członkini