You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Fabiszak Jacek profesor uczelni
  • Kierownik Zakładu Badań nad Tekstami Kultury
  • Komisja senacka ds. ocen okresowych członków zespołów oceniających- członek
  • P.O. Kierownika Zakładu Literatury Amerykańskiej
  • Prodziekan ds. kształcenia
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Rada Programowa Grupy Kierunków Studiów - przewodniczący
  • Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze - członek
  • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- kierownik zespołu