You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Fabiszak Jacek prof.nadzw.
  • Członek Rady Wydziału Anglistyki z wyboru
  • Kierownik Zakładu Badań nad Tekstami Kultury
  • Komisja senacka ds. ocen okresowych członków zespołów oceniających- członek
  • Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia- członek
  • Zespół ds. Nagród- członek
  • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek