You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Fabiszak Jacek profesor uczelni
  • Kierownik grupy kierunków studiów
  • Kierownik Zakładu Badań nad Tekstami Kultury
  • Komisja senacka ds. ocen okresowych członków zespołów oceniających- członek
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - przewodniczący/a
  • Zespół ds. Nagród- członek
  • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- kierownik zespołu
  • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini