You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Ewert Anna profesor uczelni
  • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
  • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów- członek
  • Koordynator przedmiotu - Wiedza o akwizycji i nauce języków
  • Wydziałowy Zespół ds. Projektu EPICUR - członek/członkini
  • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini