You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Ewert Anna prof.nadzw.
  • Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
  • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów- członek
  • Koordynator przedmiotu - Wiedza o akwizycji i nauce języków
  • Rada Programowa specjalość filologia rosyjska z filologią angielską i filologia ukraińska z filologią angielską- członek