You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Dylewski Radosław prof.nadzw.
  • Członek Rady Wydziału Anglistyki z wyboru
  • Koordynator specjalności- Specjalność filologia angielsko-chińska
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Uniwersytetu Otwartego
  • Rada Programowa- przewodniczący
  • Rada UAM ds. oceny Jednostek Pozawydziałowych- przewodniczący
  • Wydziałowy Zespół Oceniający- członek
  • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek