You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Dylewski Radosław profesor uczelni
  • Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Projekt POWER - P.O. kierownika projektu
  • Podkomisja Rekrutacyjna na wyjazdy pracowników Wydziału Anglistyki w ramach programu Erasmus+ STA i STT - przewodniczący
  • Koordynator ds. angielskojęzycznej strony UAM
  • Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Rada ds. Projektu EPICUR Uniwersytetu Europejskiego na UAM - członek
  • Rada UAM ds. oceny Jednostek Pozawydziałowych- przewodniczący
  • Zespół ds. angielskojęzycznej strony Wydziału Anglistyki- członek/członkini