You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Dylewski Radosław profesor uczelni
  • Podkomisja Rekrutacyjna na wyjazdy pracowników Wydziału Anglistyki w ramach programu Erasmus+ STA i STT - przewodniczący
  • Koordynator Wydziałowy projektu POWER
  • Rada Dziekańska - członek/członkini
  • Rada ds. Projektu EPICUR Uniwersytetu Europejskiego na UAM - członek
  • Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze - członek
  • Rada UAM ds. oceny Jednostek Pozawydziałowych- przewodniczący
  • Wydziałowy Zespół Oceniający- członek/członkini
  • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek