You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Dobkiewicz Patryk doktorant
  • Komitet Organizacyjny Konferencji YLMP- członek
  • Rada Samorządu Doktorantów- wiceprzewodniczący
  • Webleader - Zakład Językoznawstwa Kognitywnego
  • Zespół ds. Egzaminów wstępnych 1BA Specjalizacja Tłumaczeniowa- członek