You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
De Louw Robertus adiunkt
  • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 1 MA- przewodniczący
  • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 2 MA- przewodniczący
  • Opiekun Koła Naukowego Dutch Philology "Oranjes"
  • Opiekun roku 1MA Studia Stacjonarne-Studia Niderlandystyczne
  • Przedstawiciel WA w OPoN(platforma polskich niderlandystów)
  • Zespół ds. promocji Wydziału - członek/ członkini
  • Zespół ds. szkoleń pracowników i studentów MS TEAMS, Moodle