You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Ciszek - Kiliszewska Ewa profesor uczelni
  • Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Projekt POWER - P.O. kierownika projektu
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 3 BA- przewodniczący
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Angielska- przewodniczący
  • Opiekun roku 3 BA Studia Stacjonarne