You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Ciszek - Kiliszewska Ewa profesor uczelni
  • Koordynatot specjalności prowadzonych wspólnie z IFR WN