You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Ciszek - Kiliszewska Ewa adiunkt dr hab
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA 3 RAF- przewodniczący
  • Komisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Stacjonarne Filologia Angielska- przewodniczący
  • Opiekun roku 2 BA Studia Stacjonarne