You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Broszkiewicz Anna st.wykładowca dr
 • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
 • Komitet Organizacyjny Konferencji ODNoWA- przewodniczący
 • Obserwator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Opiekun Koła Naukowego Teachers in Practice TiP
 • Opiekun praktyk nauczycielskich Studia Stacjonarne (BA,MA)
 • Technics of Efective Language Learning - organizator
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek