You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Broszkiewicz Anna st.wykładowca dr
  • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- członek/członkini
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- członek
  • Komitet Organizacyjny Konferencji ODNoWA- przewodniczący
  • Obserwator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
  • Opiekun Koła Naukowego Teachers in Practice TiP
  • Opiekun praktyk pedagogicznych Studia Stacjonarne (BA,MA)
  • Techniques of Effective Language Learning - organizator
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
  • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek