You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Basińska Anna adiunkt
  • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- członek/członkini
  • Opiekun praktyk pedagogicznych Studia Niestacjonarne
  • Opiekun praktyk pedagogicznych Studia Stacjonarne (BA,MA)
  • Studia Podyplomowe Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Nauczaniu Początkowym- kierowniczka
  • Studia Podyplomowe: Metodyka Języka Angielskiego w Edukacji Elementarnej- Kierowniczka
  • Techniques of Effective Language Learning - członkini
  • Webleader - studia podyplomowe
  • Webleader - Laboratorium Innowacji Edukacyjnych i Technologii Językowych
  • Wydziałowy Zespół ds. Projektu EPICUR - członek/członkini