You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Basińska Anna adiunkt
  • Centrum Wydziałowe Bilingualism Matters- popularyzacja nauki
  • Opiekun praktyk nauczycielskich Studia Niestacjonarne
  • Opiekun praktyk nauczycielskich Studia Stacjonarne (BA,MA)
  • Pełnomocnika Dziekana ds. Studiów Podyplomowych
  • Studia Podyplomowe Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Nauczaniu Początkowym- kierownik
  • Studia Podyplomowe: Metodyka Języka Angielskiego w Edukacji Elementarnej- Kierownik
  • Techniques of Effective Language Learning - członkini
  • Wydziałowy Zespół ds. Projektu EPICUR - członek/członkini