You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Bartnik Ryszard profesor uczelni
  • Komisja ds. zatwierdzania Efektów Uczenia się - członek
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Stacjonarne Filologia- przewodniczący
  • Koordynator Kierunku - Kierunek English Studies: Literature and Culture
  • Rada Programowa Grupy Kierunków studiów - członek/członkini