You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Bąk Halszka adiunkt
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- przewodniczący
  • Wydziałowa Koordynatorka ds. Kontaktów z Absolwentami
  • Zespół ds. kaształcenia na odległość- członek/ członkini
  • Zespół ds. szkoleń pracowników i studentów MS TEAMS, Moodle
  • Zespół ds. szkoleń wykładowców PNJA Writing 1BA- członek/członkini
  • Zespół ds. reformy kursu 'writing/pisanie' w ramach PNJA- członek/członkini