You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Krynicki Grzegorz naukowo-techniczny
 • Kierownik Laboratorium Przetwarzania Mowy i Języka
 • Koordynator ds. e-learningu
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Stylesheet WA
 • Zespół ds. kształcenia na odległość- członek/ członkini
 • Zespół projekt POWER Uniwersytet Dostępny na WA- członek/członkini
Malarski Kamil
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 BA- członek
 • Stylesheet WA
 • Zespół ds. kształcenia na odległość- członek/ członkini
 • Zespół ds. szkoleń pracowników i studentów MS TEAMS, Moodle
 • Zespół projekt POWER Uniwersytet Dostępny na WA- członek/członkini