You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Śmiecińska Joanna st.wykładowca
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 3 BA- członek
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 1 MA- członek
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 2 BA- przewodniczący
  • Opiekun roku 2 BA Studia Niestacjonarne
  • Pełnomocnik Dziekana ds. pomocy materialnej
  • Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów- przewodniczący
  • Wydziałowa podkomisja stypendialna - przewodnicząca