You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Śmiecińska Joanna st.wykładowca
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 3 BA- członek
  • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne ELTiT 2 BA- przewodniczący
  • Koordynator przedmiotu - Acedemically Oriented English Practice - Writing 1-2 BA ELTIT
  • Pełnomocnik/Pełnomocniczka Dziekany ds. pomocy materialnej
  • Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów- przewodniczący
  • Wydziałowa podkomisja stypendialna - przewodnicząca
  • Zespół ds. reformy kursu 'writing/pisanie' w ramach PNJA- członek/członkini