You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Łyczykowska Małgorzata doktorant
  • Komisja Egzaminacyjna PNJN Studia Stacjonarne 2 MA- członek