You are here

Obciążenia Pozadydaktyczne

Nazwisko i Imię Stanowisko Funkcja
Łęska-Drajerczak Iwona st.wykładowca dr
 • Kierownik Pracowni Praktycznego Nauczania Języka Angielskiego
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 1 BA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Niestacjonarne 2 BA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- przewodniczący
 • Komisja Egzaminacyjna- egzamin warunkowy PNJA Studia Stacjonarne 2 BA- przewodniczący
 • Koordynator PNJA na Studiach Stacjonarnych
 • Koordynator ds. układania testów PNJA na WA
 • Rada Dziekańska - członek/członkini
 • Techniques of Effective Language Learning - członkini
 • Wydziałowa komisja oceniająca nauczycieli akademickich- członek/członkini
 • Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia- członek
 • Zespół ds. obciążeń dydaktycznych- członek/ członkini
 • Zespół ds. rocznego wynagrodzenia motywacyjnego- członek
 • Zespół pomocniczy ds. programu studiów - członek/członkini
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 3 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 BA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 1 MA- członek
 • Zespół układający testy PNJA na studia stacjonarne 2 BA- członek