You are here

Formularz rejestracyjny na warsztaty metodyczne / Registration Form for methods workshop

 
1 Imię / First name 2 Complete

Opłata za warsztaty: 100PLN
Informacje o koncie bankowym na stronie konferencji dotyczącym rejestracji ogólnej.

Methods workshop fee 25 Euro
Details of bank account on the main conference registration page.

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o uiszczenie opłaty dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na warsztaty.

There is a limited number of places for the workshops. Please wait for the confirmation from the organizers before paying the fee.