You are here

PTJK 2018 registration form

Opłata konferencyjna i rejestracja - PTJK 2018 Fee and registration form - PCLA 2018
   
Szczegóły płatności: Payment details:
   
Opłaty mogą być dokonane za pomocą przelewu bankowego (na podane poniżej konto). Osoby bez referatu mogą uiścić opłatę w gotówce w pierwszym dniu konferencji. Payment should be made by bank transfer to the account below. Regrettably, we cannot accept credit card payments.
   
Odbiorca Recipient
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Polska
Adam Mickiewicz University in Poznań
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Poland
   
Konto Account details
Bank Zachodni WBK S.A.
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Numer konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Tytułem In the title/memo field, please enter
"subkonto K0000784_Name_Surname"

Proszę dokonać opłaty konferencyjnej do 30.06.2018. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w tym terminie będziemy musieli usunąć referat z programu. Osoby bez referatu będą mogły uiścić opłatę również na miejscu w pierwszym dniu konferencji.

Please pay the conference fee by June 30th, 2018. If the fee is not paid by this date, we will remove the presentation form the programme. Participants who will not present a paper may also pay the fee at the registration desk on the first day of the conference.

 

 
1 imie 2 Complete

Nauczycieli chętnych do udziału w sesji Zastosowania językoznawstwa kognitywnego w pedagogice prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Bury-Galubińską bury@wa.amu.edu.pl

School teachers interested in the theme session: Cognitive linguistics in pedagogical applications – please contact Ms Agnieszka Bury-Galubińska at bury@wa.amu.edu.pl

Opłata konferencyjna obejmuje m.in. koszty związane z przygotowaniem materiałów konferencyjnych, kawę/herbatę podczas konferencji, książki abstraktów oraz koszty wydania publikacji pokonferencyjnej.

The fees include morning and afternoon coffee, conference materials, and a co-funding of the publication of the special issue of LAMICUS.