You are here

KONKURS – Zaprojektuj program studiów swoich marzeń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konkursu.

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 
1 Start 2 Complete