Workshop 01/2011


Czwarty z serii workshopów – środa 05.01.2011 – uczniowie Gimnazjum w Śremie wraz z opiekunami

Die vierde van 'n reeks werkswinkels - Woensdag 05.01.2011 - leerders van die Gimnazjum in Srem, saam met 3 onderwysers. 


  


Website Hit Counter
Web Counter