Publications

Basińska A, Pietrala D, Pietrala T, Zielińska U, Dziubalska-Kołaczyk K, Cole R. 2013. E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów. Poznań: Wydział Anglistyki UAM.

Basińska A, Pietrala D, Dziubalska-Kołaczyk K, Cole R. 2012. ETOS – innowacyjne narzędzie wspomagające nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych Studia Edukacyjne, nr 23, 2012, s. 229-248. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Juszczyk, K. 2011. Multimodalny model mentalny znaczen w instrukcyjnych aktach dialogowych. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 5(1), pp. 39–58.

Jarmołowicz-Nowikow, E., Karpiński, M. 2011. Communicative intentions behind pointing gestures in task-oriented dialogues. GESPIN 2011: Gesture and Speech in Interaction Conference Proceedings.

Malisz, Z., Karpinski, M. 2010. Multimodal aspects of positive and negative responses in Polish task-oriented dialogues. Proceedings of Speech Prosody 2010. Chicago.

Karpinski, M., Jarmolowicz-Nowikow, E. 2010. Prosodic and Gestural Features of Phrase-internal Disfluencies in Polish Spontaneous Utterances. Proceedings of Speech Prosody 2010. Chicago.

Jarmołowicz-Nowikow, E., Juszczyk, K., Malisz, Z., Szczyszek, M. (Eds.) GESPIN 2009: Gesture and Speech in Interaction. Poznań. ISBN 978-83-926446-7-5.

Szczyszek, M. 2009. Konstrukcje słowotwórcze w dialogu zadaniowo-instruktażowym [In:] E. Graf, J. Rabiega-Wiśniewska, N. Thielman (Eds.) Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 12, Verlag Otto Sagner, München - Berlin, pp.167-176. ISBN 978-3-86688-055-9

Karpinski, M. 2009. From Speech and Gestures to Dialogue Acts [In:] A. Esposito, A. Hussain, M. Marinaro, R. Martone (Eds.) Multimodal Signals: Cognitive and Algorithmic Issues, Berlin – Heidelberg, Springer-Verlag, LNAI5398.

Karpiński, M., Jarmołowicz-Nowikow, E., Malisz, Z. 2009. Aspects of gestural and prosodic structure of multimodal utterances in Polish task-oriented dialogues [In:] G. Demenko, K. Jassem, St. Szpakowicz (Eds.) Speech and Language Technology, vol. 11, Poznań: Polish Phonetic Association.

Karpinski, M. 2009. Preliminary Prosodic and Gestural Characteristics of Instructing Acts in Polish Task-oriented Dialogues [In:] A. Esposito, A. Hussain, M. Marinaro, R. Martone (Eds.) Cross-modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions, Berlin – Heidelberg, Springer-Verlag, LNAI5641.

Jarmołowicz, E. 2009: Polish Children;s Gesticulation in Narrating (Re-telling) a Caetoon [In:] A. Esposito, R.Vich (Eds.) Cross-modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions, Berlin – Heidelberg, Springer-Verlag, LNAI5641.

Połczyńska-Fiszer, M. 2008. Polish Voice and Speech Virtual Tutor Based on Lee Silverman Voice Treatment for Individuals with Parkinson's Disease. Proc. First Nordic Conference of Clinical Linguistics, Joensuu, 9 – 10.02.2008.

Karpiński, M., Jarmołowicz-Nowikow, E., Malisz, Z., Szczyszek, M., Juszczyk, J. 2008. Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych. (Recording, transcription and tagging of speech and gestures in child and adult narration). Poznań, Investigationes Linguisticae, Volume XVI.

Kamińska I., Żebryk-Stopa A., Pruszewicz A., Dziubalska-Kołaczyk K., Połczyńska-Fiszer M., Pietrala D., Przedpelska-Ober E. 2007. Postępy rehabilitacji dyzartrii w chorobie Parkinsona z wykorzystaniem LSVT (Lee Silverman Voice Treatment). Otolaryngologia Polska 61/5: 713-718.

Jarmołowicz, E., Malisz, Z., Karpiński, M., Szczyszek, M. 2007. Gesture, Prosody and Lexicon in Task-oriented Dialogues: Multimedia Corpus Recording and Labelling. [In:] Anna Esposito, Marcos Faundez-Zanuy, Eric Keller, Maria Marinaro (Eds.) Verbal and Nonverbal Communication Behaviours, Springer LNAI Series 4775, pp. 99-110.